Rehabilitatie van Drugsverslaafden


Uitsluitend gebaseerd op L. Ron Hubbard’s technologie voor rehabilitatie van drugsverslaafden, helpen Narconon’s materialen en programma’s, duizenden zwaarverslaafden zichzelf te bevrijden van de slavernij van verdovende middelen.

H
oewel L. Ron Hubbard reeds lang had waargenomen wat drugs aan menselijke ellende konden aanrichten, was het de zogenaamde psychedelische revolutie van de jaren zestig die de aanzet gaf tot zijn meest intensieve werk op dit gebied. Zijn redenering was eenvoudig: „Geen mens kan geestelijk vrij zijn wanneer hij aan een chemische stof geketend is. Niet alleen brengt drugsmisbruik zijn gezondheid in gevaar, maar ook zijn capaciteit tot studeren, zijn houding, zijn persoonlijkheid en zijn algemeen geestelijk bewustzijn. Inderdaad, volgend op een overzicht in 1972 van wat uitgebreid drugsgebruik had aangericht bij de jeugd van New York, begon hij over deze drug-epidemie te spreken in termen van een „vernietigende sociale ramp”. En in aanmerking genomen wat volgde op dit psychedelisch decennium, inclusief het wijdverspreid gebruik van heroine en cocaine en het daarmee gepaard gaande geweld, had hij gelijk. De sociale ontreddering was een ware ramp. Het probleem was niet beperkt tot straatdrugs onder de jeugd, maar met een psychiatrisch en farmaceutisch establishment dat met opzet drugs in het hart van de samenleving pompte, waren de gevolgen vooral cultureel van aard.


Graph
GraphLEVENS REDDEN VAN CHRONISCH VERSLAAFDEN
Er zijn onafhankelijke studies gedaan omtrent de effectiviteit van Narconon.
Eén van die studies in Spanje had de bovenstaande resultaten.Uheeft misschien wel gemerkt dat de samenleving snel achteruit gaat. Inflatie, gebrek aan brandstof en zelfs oorlogen werpen hun diepe schaduwen over de wereld. En het ernstige hiervan is, dat zowel medische als straatdrugs een meerderheid van diegenen, die dit hadden kunnen oplossen, waaronder politieke leiders, onbekwaam heeft gemaakt, en drugs zelfs de komende generatie hebben verlamd.
 
-- L. Ron Hubbard| Vorige | Volgende |
| Inhoud | Aanverwante Sites | Home | Overzicht | Boekhandel |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portrćt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. All Rights Reserved.

For Trademark Information