L. Ron Hubbard’s Erfgoed in Bredere Zin

 


Wij kijken instinctief op tegen een groot kunstenaar, schilder of musicus; de samenleving beschouwt hen als enigszins buitengewone mensen.

Zij zijn ook niet gewoon. Zij zijn een slag groter... Hij die echt met anderen kan communiceren is een wezen van een hogere orde die nieuwe werelden bouwt.
 
L. Ron HubbardM
en kan de mens L. Ron Hubbard onmogelijk bestuderen zonder rekening te houden met de kunstenaar L. Ron Hubbard. Het is evenmin mogelijk zijn artistieke bijdrage naar waarde te schatten zonder rekening te houden met zijn filosofische geschriften over dit onderwerp.

      Hoewel zijn eerste aantekeningen over deze materie uit 1943 dateren, kan men zijn eerste verhandeling over kunst in filosofische zin terugvinden in zijn werk uit 1951. Kort samengevat was zijn theorie dat er ergens boven onze dagelijkse denkwereld een „esthetisch verstand” bestaat. Het was dat niveau van mentale activiteit dat zich bezighoudt met „het nevelige gebied van kunst en creatie”. Hoe dan ook, verklaarde hij, „zolang niemand kan definiëren wat kunst is, zal de wereld zich er waarschijnlijk niet bewuster van worden”. Bij wijze van precedent citeerde hij vervolgens uit het werk van Francis Bacon, van wie algemeen wordt gezegd dat hij de eerste was die het concept van de codificatie heeft ontwikkeld, namelijk dat elk onderwerp systematisch gerangschikt kan worden volgens de regels van dat onderwerp. En in die traditie behandelde hij vervolgens de kunst als een geheel.| Vorige | Volgende |
| Inhoud | Aanverwante Sites | Home | Overzicht | Boekhandel |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portrćt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. All Rights Reserved.

For Trademark Information