FilosoofHet eerste principe van mijn eigen filosofie is dat wijsheid bedoeld is voor eenieder die er naar wil reiken. Wijsheid dient zowel de gewone man als de vorst en zou nooit met ontzag bekeken moeten worden.

L. Ron Hubbard


H
et eerste principe van mijn eigen filosofie”, schreef L. Ron Hubbard, „is dat wijsheid bedoeld is voor iedereen die er naar wil reiken. Wijsheid dient zowel de gewone man als de vorst en zou nooit met ontzag bekeken moeten worden”. Hij voegde eraan toe dat filosofie in de praktijk toegepast moet kunnen worden, want „geleerdheid die opgesloten zit in beschimmelde boeken is van weinig nut en krijgt pas waarde wanneer die kan worden gebruikt”. Tenslotte verklaarde hij dat filosofische kennis alleen waarde heeft indien deze waar en bruikbaar is. En daarmee had hij de uitgangspunten voor Dianetics en Scientology vastgesteld.| Vorige | Volgende |
| Inhoud | Aanverwante Sites | Home | Overzicht | Boekhandel |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portrćt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. All Rights Reserved.

For Trademark Information