Het Reinigingsprogramma

 


Wij leven in een chemisch georiënteerde maatschappij. Het zal moeilijk zijn iemand te vinden in de huidige beschaafde wereld die niet door dit feit is aangetast. Ik heb zelfs vastgesteld dat er zoiets bestaat als een „drugs persoonlijkheid”.
 
L. Ron Hubbard


      Hoe onthullend het oorspronkelijke drugsonderzoek van Hubbard ook was, bij verder onderzoek aan het eind van de jaren zeventig kwam er nog een verraderlijk probleem aan het licht. Zelfs jaren nadat men opgehouden was met drugs en nadat alle directe schade was hersteld, bleef er een risico bestaan voor de vroegere gebruiker. Hubbard ontdekte dat de kern van dit probleem lag in het feit dat kleine restanten van vroeger ingenomen drugs ingebed lagen in het vetweefsel van het lichaam. Deze restanten kunnen op elk moment actief worden; het zijn deze reststoffen die verant-woordelijk zijn voor wat men algemeen de „flashback” noemt, die vooral in verontrustende mate voorkomt bij mensen die met LSD geëxperimenteerd hebben. Inderdaad, zelfs jaren na de inname van drugs ondergaan ex-druggebruikers nog steeds schrikwekkende en onvoorspelbare trips. Bovendien, zoals Hubbard verder ontdekte, waren straatdrugs niet de enige schadelijke substanties die zich in het vetweefsel nestelden. In feite kan iedere soort drug, chemische gifstof, pesticide, verdelgingsmiddel en industrieel afval dat wij regelmatig binnen krijgen, zich in de weefsels nestelen en schade berokkenen.

      Deze opzienbarende ontdekking –– en L.Ron Hubbard was onmiskenbaar de eerste –– had diepgaande gevolgen. Neem bijvoorbeeld een hier opvolgend rapport van de Amerikaanse Dienst voor Milieubescherming, waarin gesteld wordt dat een Amerikaan per jaar ongeveer twee kilogram verdelgingsmiddelen inneemt, terwijl meer dan 400 potentieel gevaarlijke stoffen in het lichaam worden vastgehouden. Wat dit allemaal betekent in termen van slechte gezondheid en kortere levensduur kan deze milieubeschermingsdienst echter niet zeggen. Maar één feit komt overduidelijk aan het licht in het oorspronkelijke onderzoek van Hubbard en de daaropvolgende medische studies: deze giftige stoffen bëinvloeden ten zeerste ons vermogen tot handelen, denken en waarnemen.

      Deze schade treedt als volgt op: aangezien het lichaam in wezen een communicatiesysteem is, waar de hersenen fungeren als een schakelbord waarmee men gedachten in actie omzet, kunnen biochemische stoffen een verwoestende inwerking daarophebben en feitelijk het normale denkpatroon ontwrichten. Het is onnodig te zeggen dat deze giftige stoffen ook inwerken op ons vermogen om te leren, op ons geheugen en op alles wat wij nodig hebben voor ons geestelijk welzijn.

[Foto]
Het onderzoek en de ontdekkingen van L. Ron Hubbard betreffende drugs en giftige stoffen, hun effect op de individuele mens en het Reinigingsprogramma zijn in de bovenstaande drie boeken beschreven.Slechts enkele van de talloze erkenningen en dankbetuigingen voor L. Ron Hubbards Reinigingstechnologie| Vorige | Volgende |
| Inhoud | Aanverwante Sites | Home | Overzicht | Boekhandel |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portrćt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. All Rights Reserved.

For Trademark Information